Hасеље Јелена Анжујска је еколошко насеље које својом композицијом и својим смислом осликава склад природе и људске потребе за уживањем у истој. На самом улазу у туристичко насеље Златибор на локалитету од свега 700м од језера а ипак издвојено од урбаног златиборског центра насеље Јелена Анжујска омогућиће свом посетиоцу складан садржај и одмор. У склопу насеља се видно препознају три целине. Прва целина је Луг која у шумском амбијенту нуди апартмане у објектима високог квалитета и нивоа опремљености. Друга целина је Долина која будућим житељима пружа одмор уз жубор потока које протиче кроз насеље целом својом ширином. Трећа целина је Јоргован са погледом на све три стране Златибора и цветним двориштима који ће мирисом јоргована улепшати боравак и амбијент. Насеље је еколошко што ће и остати у свом даљем комерцијалном и апартманском функционисању. Одржавање зелених површина, услуга одржавања хигијене насеља и апартмана као и рентирање ће се спроводити од стране предузећа самог насеља Јелена Анжујска. Предузеће Јелена Анжујска преузима на себе обавезе, права и одговорности за функционисање насеља.
Овде можете преузети каталог у PDF формату
Каталог PDF - Верзија на српском The catalog PDF - English version Kаталог PDF - Русская версия
ИНОБАЧКА ДОО
Булевар Ослобођења 30а, 21000 Нови Сад, Србија
Телефон: +381 (0)21 557 400; Продаја: +381 (0)62 280 083; +381 (0)62 281 066
е-пошта: office@inobacka.com; www.inobacka.com